2003 vzniká JIC

v rámci spolupráce veřejné a akademické sféry na regionální inovační strategii RIS