JICblog: Jak uspět ve startupové soutěži? Známe tři zlatá pravidla
25. 8. 2022

JICblog: Jak uspět ve startupové soutěži? Známe tři zlatá pravidla

Už řadu let hodnotím přihlášky startupů a podnikatelských záměrů do českých i zahraničních akcelerátorů, startup soutěží nebo grantových programů. Ročně mi pod rukama projdou stovky přihlášek, business plánů nebo pitch decků. A bez ohledu na cokoliv se některé chyby a nešvary opakují stále dokola. Proto vám dám nahlédnout do zákulisí hodnocení. A k tomu přidám pár rad, které by mohly zvýšit vaši šanci na úspěch (a zcela sobecky mě a ostatním hodnotitelům usnadnit život).

Pokud hledáte pro rozjezd svého byznysu nějakou podporu (jako jsme o tom psali nedávno tady), tak se s největší pravděpodobností dostanete do situace, kdy bude někdo posuzovat, jestli právě váš projekt je pro danou formu podpory ten správný „match“. Možná budete muset vyplnit obsáhlý dotazník, poslat prezentaci nebo business plán. A ten se pak dostane do ruky hodnotiteli. Ten ověří, že je vše tak, jak má být, porovná ho s ostatními a nakonec rozhodne, jestli postupujete dál nebo ne.
 

Mezi takovými hodnotiteli jsou nejen zástupci dané soutěže nebo programu, ale také externí odborníci – startupoví mentoři a konzultanti, investoři, odborníci na danou oblast nebo úspěšní podnikatelé. A takoví lidé mají na hodnocení omezený čas. Moje zkušenost? Maximálně hodina, nejčastěji ale 30 minut na jednu. Přihlášky prochází každý hodnotitel sám, někdy může doplnit i svoje poznámky nebo feedback a na závěr přihlášku ohodnotí dle kritérií stanovených organizátorem aktivity. V některých případech pak následuje porovnání výsledků jednotlivých hodnotitelů a debata nad spornými případy. Může se stát, že pak následuje druhé kolo. V něm se stejní nebo jiní hodnotitelé setkají s užším výběrem uchazečů. Ti svůj nápad odprezentují, případně zodpoví doplňující dotazy. Čím prestižnější aktivita to je, případně čím víc objektivní hodnoty dodává (ať už jde o peníze, kontakty, knowhow nebo jiné benefity), tím náročnější výběr bude. Někdo má do vás a vašeho nápadu vložit nemalou investici na základě několika málo informací, které mu o sobě poskytnete. Šanci uspět má ten, kdo nepodcení přípravu a bude k celému procesu přistupovat zodpovědně.
 

A ještě jeden disclaimer, než vám představím 3 zlatá pravidla pro úspěšnou přihlášku – moje zkušenosti hodnotitele se týkají hlavně studentských podnikatelských nápadů a začínajících podnikatelů. Jde tedy o řádově jednodušší výběrový proces než ten, který musí absolvovat vyspělejší firmy žádající o vyšší podporu. Tak pojďme na to.

Pravidlo 1: Vím, do čeho jdu!

Narazili jste na zajímavou příležitost? Pak si nejdřív potřebujete ujasnit, jestli stojí vůbec za tu námahu. K tomu vám pomou odpovědi na kombinaci strategických a čistě praktických otázek.

  • Co přesně je obsahem dané příležitosti? Zapadá to do celkové strategie rozvoje projektu? Neodvádí to moji pozornost příliš mimo vytyčený cíl?
  • Pro koho je daná aktivita určená? Splňuji vůbec základní kritéria pro přihlášení?
  • K čemu se vlastně zavazuji, pokud mě vyberou? Jsem ochotný/á a schopný/á věnovat potřebný čas nebo i něco navíc. A vyváží získaná hodnota věnovaný čas?
  • Na základě jakých kritérií se budou projekty hodnotit a jak bude výběrový proces probíhat?
  • Co se ode mě v rámci přihlášky bude chtít? Vyplním jednoduchý formulář nebo musím sepsat business plán včetně finanční projekce na další roky?
  • Kdy je deadline pro podání přihlášky? A kdy se dozvím výsledek?

Nebojte se doptat organizátorů, pokud vám něco nebude jasné.

Pravidlo 2: Správný jazyk, správná forma

Přihlášky a projektové žádosti mají svůj specifický jazyk. Nesmí být ani příliš marketingově nabubřelé, ani extrémně stručné. Informace by měly být věcnésrozumitelné, podané formálním jazykem. Důležité informace zvýrazněte. Pokud je to možné používejte odrážky a text rozumně strukturujte. Velkou pomocí mohou být vložené obrázky či grafy, které v krátkosti vystihnou to, co byste jinak dlouze popisovali. Pozor si dejte na překlepy, hrubky nebo špatnou diakritiku – i u psaných dokumentů funguje něco jako první dojem, který si nechcete takovou hloupostí zkazit.

Pravidlo 3: Umím to prodat

U každé výběrové aktivity musíte nejen splnit podmínky, ale také uspět ve srovnání s ostatními přihlášenými. Je na vás, abyste svůj záměr srozumitelně vysvětlilidoložili, proč by měli hodnotitelé vybrat právě vás. Proč jste vy ten správný člověk, který by tento projekt měl dělat? Jaký je jeho potenciál – kam až může vyrůst? Nezapomeňte svá odvážná tvrzení i doložit. Pokud do přihlášky napíšete, že 82 % lidí řeší vámi popsaný problém (a jde tedy o potenciální zákazníky), zajímá mě, kde jste k tomuto číslu přišli. Odkažte na relevantní článek, či studii nebo vysvětlete, jak jinak jste k číslu dospěli. Myslete na to, že jediné informace, které má hodnotitel k dispozici, jsou právě ty, které mu předložíte. Většinou nemá čas (ani povinnost) dělat si větší rešerši. Ukázat svůj projekt v tom nejlepším možném světle se hlavně nesmí přehnat. Nevymýšlejte si ani neslibujte nic, co nejste schopní doručit.

 

Pár rad na závěr

  • Vyhraďte si na přípravu přihlášky dost času

  • Požádejte někoho o kontrolu. Jak kvůli kontrole pravopisu, tak především kvůli jeho srozumitelnosti

  • Pokud to nevyjde, požádejte organizátory o feedback. Pokud budete projekt podávat znovu, zapracujte jejich připomínky. Věřte, že si toho hodnotitelé všimnou.

 

Jak začít podnikat? Obraťte se na nás!

Stojíte na startu svého podnikání? Pak možná potřebujete někoho, kdo vás začátky podnikání provede. Společně si váš produkt popíšeme od á až do zet – v čem je výjimečný, jaké jsou jeho slabé stránky, pro koho ho vlastně děláte a co vašim klientům přinese. Prozkoumáme spolu trh a připravíme správný business model, aby váš nápad fungoval.