o-nas-ekosystem HERO_BG_YELLOW-svg

Inovační ekosystém #brnoregion = spolupráce, inovace, synergie

David Uhlíř
Propojováním a spoluprací mezi různými aktéry v regionu mohou vznikat nové příležitosti pro byznys i pro inovace ve veřejném sektoru. Již 20 let se snažíme na jižní Moravě vytvářet prostředí pro vznik takových vzájemně prospěšných kontaktů, spoluprací, nových projektů a iniciativ.
David Uhlíř
manažer regionální inovační strategie
Otevřená a sebevědomá společnost podporující inovativní prostředí, 
ve kterém je radost podnikat, pracovat a žít. To je společná vize vědců, inovátorů, podnikatelů, politiků, manažerů – prostě všech, kteří se na rozvoji regionu podílejí. 

Jsme v tom spolu
Jsme v tom spolu
Všichni jsme součástí regionálního ekosystému #brnoregion. Společně jej můžeme rozvíjet a stát se tak dynamickým inovačním hubem evropského formátu.
Dopady jsou vidět
Dopady jsou vidět
Díky cílenému budování regionálního ekosystému se daří místnímu technologickému podnikání a znalostní ekonomice nejlépe v České republice (více v datové zprávě).

Proč je potřeba
budovat inovační
ekosystém

Václav Muchna - Y-Soft
JIC nám pomohl ve chvíli, kdy jsme potřebovali zkušené vedení a docházel na drajv. I díky JICu jsme dnes miliardová společnost. 
Václav Muchna
Y-Soft
JIC nám pomohl ve chvíli, kdy jsme potřebovali zkušené vedení a docházel na drajv. I díky JICu jsme dnes miliardová společnost. 

Jak si představit inovační ekosystém?

Firmy, výzkumné organizace, veřejné instituce, politici – ti všichni společně vytvářejí podmínky pro rozvoj podnikání a inovací. Čím kvalitnější práce a silnější vztahy, tím lepší prostor pro rozvoj inovací.

Jak se aktivně zapojit?

  • Propojte se s ekosystémem v rámci Velvet Innovation meetupů provazujících veřejnou správu, startupisty, investory, kreativce i nadané studenty.
  • Sledujte dění v ekosystému na webu #brnoregion, používejte materiály na toolboxu a případně do něj sami přispějte.
  • V rámci Regionální inovační strategie (RIS) dlouhodobě provozujeme Inovační platformy (IP podnikavost, IP korporace a IP popularizace vědy). Pokud se chcete do těchto témat více zapojit, kontaktujte RIS manažera.

Regionální inovační strategie

Regionální inovační strategie (RIS) je základní koncepcí Jihomoravského kraje a města Brna pro rozvoj ekonomické konkurenceschopnosti a vytváření hodnoty díky zavádění inovací. Je určena všem aktérům v inovačním ekosystému, kteří mají zájem přispívat k růstu životní úrovně v regionu.

RIS JMK už 20 let podporuje rozvoj inovací v regionu na implementaci a řízení „RISky“ se podílí nejen Brno, Jihomoravský kraj a JIC, ale i vedení univerzit a dalších institucí i zástupci největších firem a technologických klastrů.