finance-prototypuj HERO_BG_YELLOW-svg

Prototypuj a ověřuj

Stojíte na počátku procesu tvorby prototypu, ale potýkáte se s nedostatkem finančních zdrojů? Přihlaste se do programu „Prototypuj a ověřuj“, který vyhlašujeme společně s městem Brnem. Získat můžete získat až 800 tisíc korun!

Aktuální výzva je právě otevřená. Hlásit se můžete až do 6. května 2022.
AŽ 800 tisíc korun
AŽ 800 tisíc korun
Získáte finanční podporu do začátku podnikání.
Experti k ruce
Experti k ruce
Budete mít podporu špičkových expertů a zkušených úspěšných podnikatelů. 
Nové kontakty
Nové kontakty
Seznámíte se s podnikatelskou komunitou kolem JICu.

Kdo může o grant zažádat?

  • Fyzické osoby, které mají v případě přiznání grantu povinnost založit společnost.
  • Malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji a maximálním obratem 10 milionů korun za poslední uzavřené účetní období.
Definici malého a středního podniku najdete v příručce Evropské komise.

O jakou částku můžete žádat?

  • Můžete žádat o částku v rozmezí od 200 do 800 tisíc korun, což odpovídá 70 % rozpočtu projektu. Zbylých 30 % si hradíte z vlastních zdrojů.
  • Pokud uspějete, získáváte v balíčku s grantem i konzultační podporu od zkušených konzultantů JIC. Grant je poskytován v režimu de minimis.


Spojte se s námi

Máte dotaz týkající se programu Prototypuj a ověřuj? Chcete zapojit svou firmu do projektu? Volejte nebo pište.